REGULAMIN

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

W trosce o Wasze udane zakupy, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Witryna internetowa działająca pod adresem : www.mainevent.pl jest własnością spółki :
MAINEVENT

Składając zamówienie/rezerwacje w naszym serwisie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

Kupujący akceptując regulamin oświadcza i potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczone prawo do zawierania czynności cywilno-prawnych.

  1. Warunki realizacji usługi rozrywkowej (Usługi)

Wpłata 20% zadatku powoduje zawarcie umowy pomiędzy osobą zamawiająca (Klient) a operatorem serwisu mainevent.pl (operator) firmą MAINEVENT, z siedzibą Jagiellońska 69, 03-303 Warszawa. Rezerwacja za pomocą serwisu następuje po dodaniu produktów (usług) do koszyka oraz akceptacje niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik usługi musi zapoznać się z niniejszym regulaminem, a obowiązek poinformowania uczestników spoczywa na Kliencie. Wpłynięcie zadatku na konto jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W razie nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, oraz nie stosowanie się do wskazówek/poleceń opiekunów instruktorów firmy, bądź firm współpracujących umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowy, bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.

Klient zobowiązuje się pokryć wszystkie ewentualne szkody/zniszczenia spowodowane przez uczestników eventu w dniu powstania tejże szkody/szkód.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu całej imprezy bądź jej składowych, zmiana to może być spowodowana siłą wyższą – wypadkiem, żałobą narodową, bądź zdarzeniem losowym niezależnym od operatora, etc. W razie konieczności odwołania imprezy Klient w ciągu 14 dni od planowanej daty imprezy otrzymuje całą wpłaconą dotychczas sumę. Klient zrzeka się jakichkolwiek dodatkowych roszczeń wobec firmy.

Oferta w serwisie nie jest ofertą handlową w rozumienie kodeksu Cywilnego. Nie wprowadzamy nikogo w błąd, pomimo podjętych starań jednak mogą zdarzyć się pomyłki bądź niewielkie opóźnienia.

Organizator nie gwarantuje wejścia do klubów, które mają selekcje – (chyba ze gwarancja jest w warunkach oferty). O osoby nieodpowiednio ubrane, bądź nietrzeźwe Klient powinien zadbać we własnym zakresie, tak aby grupa mogła bawić się dalej.

 2. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r. poz. 827). prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Organizatorowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

3. Ubezpieczenie oraz odpowiedzialność operatora

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w każdej z atrakcji biorą udział na własną odpowiedzialność oraz ryzyko. Zalecamy aby każdy z uczestników posiadał przynajmniej ubezpieczenie medyczne oraz opcjonalnie ubezpieczenie OC. Klient oraz uczestnicy organizowanych przez operatora atrakcji nie mogą wysnuwać żadnych roszczeń w przypadku niefortunnych zdarzeń losowych.

4. Reklamacje

Klient może składać reklamacje operatorowi na adres kontakt@mainevent.pl

5. Polityka Prywatności

Dostępna w dolnej stopce strony